Kariéra

Zaměstnanci

Společnost DUR plus, spol. s r.o. má pracovníky s autorizací v oboru:

  • Technologická zařízení staveb
  • Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
  • Pozemní stavby

Zaměstnáváme pracovníky:

  • Proškolené pro provádění kabelové činnosti u EG.D, a.s. od firem CELLPACK, Raychem, Felten et Guilleaume, a to pro napěťové hladiny do 1kV a 22 kV
  • s oprávněním k provádění T spojek firmy CELLPACK, pracovníci jsou proškolení přímo ve výrobním závodě v SRN

Máme oprávnění pro činnost prováděnou hornickým způsobem v podzemí.

Pracovníci společnosti využívají ve své práci dlouholeté zkušenosti, trvale jsou seznamovaní a proškolovaní s novými technologiemi a výrobními postupy, normami a předpisy.

Doškolování pracovníků provádí společnost ve spolupráci s odbornými externími pracovníky a v externích školících zařízeních.

Velká pozornost je věnovaná materiálnímu vybavení společnosti i pracovníků tak, aby bylo na špičkové úrovni. Samozřejmostí je ručení za vysokou kvalitu a plnění smluvních termínů.