elektromontáže

Integrovaný systém managementu

Naším cílem je kvalitně odvedená práce a spokojený zákazník.

Systém jakosti společnosti DUR plus, spol.s r.o. byl již historicky v červnu 1999 certifikován dle normy ČSN EN ISO 9002 – Systémy jakosti. V roce 2002 a 2005 byl systém kvality upraven tak, aby odpovídal požadavků, normy ČSN EN ISO 9001.

Velké změny systému managementu společnosti byly provedeny v roce 2012, kdy byly aplikovány požadavky norem ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.

Od 10. 10. 2012 je společnost certifikována společností AUDISO a.s. a má certifikovány následující systémy:

  • Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
  • Systém managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008
  • Systém managementu environmentu dle ČSN EN ISO 14001:2005

Integrovaný systém managementu dle Politiky integrovaného systému obsahuje všechna plánovaná a systematická opatření a zásady pomocí, jimiž dosáhneme stavu, kdy veškeré práce prováděné pracovníky naší společností odpovídají požadavkům a nárokům nejenom předpisů a norem ČSN, ale zejména požadavkům zákazníka na vysokou spolehlivost, bezpečnost a kvalitu práce a díla realizovaných nejenom společností DUR plus, spol.s r.o., ale i jejími subdodavateli.

Pomocí integrovaného systému managementu zajišťujeme přenos požadavků do pracovních postupů a kontrol v průběhu realizace, až do předání hotových prací i celého realizovaného díla. V případě zjištěných neshod v průběhu realizace díla jsou přijímána okamžitá opatření k jejich odstranění.

Pracovníci provádějící dílčí kontroly mají odpovídající kvalifikaci a znalosti. Pracovníci určení a vyškolení pro ověřování účinnosti a funkčnosti integrovaného systému managementu formou interních auditů jsou organizačně nezávislí na prověřovaných činnostech. Vedení společnosti pravidelně přezkoumává účinnost a vhodnost zavedeného systému kvality, BOZP a environmentu.

Motto společnosti:
Kvalitně provedená práce = spokojený zákazník – cíl firmy DUR plus, spol.s r.o.
budeme i nadále naplňovat a bude trvalým úkolem všech pracovníků společnosti.

certifikat-bozp certifikat-sme certifikat-smk