elektromontáže

Služby

Nabízíme montáže, opravy, údržbu elektrických zařízení a přípojek včetně projektování pro E.ON Česká republika, s.r.o., dále stavební a zemní práce.

Hlavní činnosti

 • Montáž, opravy a údržba elektrických zařízení
 • Montáž přípojek NN pro E.ON Česká republika, s.r.o.
 • Provádění a rekonstrukce staveb
 • Odstraňování staveb
 • Zemní práce
 • Projektování

Elektromontážní práce provádí společnost v převážné míře pro E.ON Česká republika, s.r.o. Dále provádíme projektování, výstavbu a údržbu veřejného osvětlení pro městské a obecní úřady. Stavební zakázky a zemní práce provádíme pro firmy i pro soukromé osoby.

Zajišťujeme široké spektrum stavebních a zednických prací od výstavby rodinných domků přes rozsáhlé rekonstrukce až po drobné opravy.

Prohlédněte si reference

Projekční služby

Naše firma se zabývá projekční činností v oblasti elektroenergetiky zejména distribuční sítě elektrického vedení pro společnost E.ON Česká republika, s.r.o.

Dále projekčně zajišťujeme rekonstrukce i nové lokality veřejného osvětlení, jak pro městské nebo obecní úřady, tak pro soukromé subjekty.

Projekčně zajišťujeme tyto služby:

 • Přípojky NN a VN
 • Přeložky venkovního i kabelového vedení NN a VN
 • Rekonstrukce venkovních i kabelových sítí NN a VN
 • Sloupové trafostanice 22/0,4kV
 • Kioskové trafostanice 22/0,4kV
 • Kabelové i venkovní rozvody VO

Pro všechny výše uvedené služby jsme schopni zpracovat projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení i realizační projektové dokumentace.

Provádíme řešení zakázky od počáteční komunikace se žadatelem až po konečné vyhotovení projektové dokumentace včetně komunikace s dotčenými úřady.

Projektové dokumentace zpracováváme v licencovaných SW MicroStation, EN SPIDER, MS Office a v dalších programech pro navrhování a dimenzování venkovních sítí, včetně rozpočtového programu.

E.ON intro

Jsme alianční partner E.ON Česká republika, s.r.o.

V rámci tohoto partnerství poskytujeme občanům následující služby.

V oblasti poradenství:

 • Technické poradenství v oblasti elektroinstalací
 • Doporučení velikosti jistících prvků
 • Doporučení vhodné sazby pro odběr elektřiny
 • Doporučení vhodných elektrospotřebičů
 • Doporučení postupů při obchodním kontaktu zákazníka s E.ON Česká republika, s.r.o.

V oblasti elektroinstalací a odborné činnosti:

 • Instalace elektrospotřebičů
 • Úprava vnitřní a venkovní elektroinstalace
 • Montáž, výměna a demontáž jistících prvků
 • Vyhotovení elektrické přípojky na distribuční soustavu E.ON
 • Projektová činnost v oblasti připojení a elektroinstalací
 • Vystavování revizních zpráv

V oblasti prodejně-marketingové činnosti:

 • Zprostředkování a podání základních typů žádostí za zákazníka na E.ON
 • Spolupráce na uzavření Smlouvy o dodávce mezi zákazníkem a E.ON